Drabbad eller utvald?
För tio år sedan fick jag en dödlig sjukdom. Beskedet kom per telefon då jag var ensam hemma. Jag minns hur jag stod blickstilla en lång stund. Kunde jag ha hört fel? Gällde det verkligen mig? Jag gick runt i lägenheten som i en dimma. Vattnade krukväxter, tömde papperskorgar, gjorde rent spisen, tog hand om smutstvätt. Som om mina händer ville upprätthålla ordningen och ge mig en tidsfrist innan jag tog till mig det som fick mitt liv att rasa. Livet ställde mig mot väggen denna dag. Var det en dom eller en utmaning? Var jag drabbad av ödet eller utvald av livet? Två olika sätt att se på saken. Det ena manar till att finna mod och mening, det andra till att förlora sig i håglöshet och fruktan. Det är inte bara vad som sker som avgör hur det blir utan också hur man förhåller sig till det. Och där finns det alltid ett val.- Välkommen in till min webbplats -