Det spelar ingen roll
»Människan är oförnuftig, ologisk, egocentrisk. Det spelar ingen roll, älska henne! Det goda du gör kommer att vara glömt imorgon. Det spelar ingen roll, gör gott! Ärlighet och uppriktighet gör dig sårbar. Det spelar ingen roll, var uppriktig och ärlig! Det som du har byggt upp under flera år kan förstöras på ett ögonblick. Det spelar ingen roll, bygg på!«Orden är Moder Teresas. Hur vore världen om vi tog dem till oss på allvar? Tanken svindlar.- Välkommen in till min webbplats -