Finns det ett liv före döden?
Finns det ett liv efter döden? Det frågar vi oss ofta. Minst lika viktig är frågan huruvida det finns ett liv före döden. En del är lika rädda för att leva som för att dö. Det är ju farligt att leva. När som helst kan man råka illa ut. Men rädslan ska inte tvinga oss på knä, lamslå oss och få oss att vända livet ryggen.

    Livet är människans vän.
    Kommer bakom hennes axel
    och klappar henne lätt på skuldran
    och säger: här är jag!
    Människan vänder sig om
    och frågar: känner jag dig?

skrev Sandro Key-Åberg. Sund försiktighet som övergår i osund rädsla kan göra oss till levande döda.- Välkommen in till min webbplats -