Vi speglas i varandra
För några år sedan skrev jag en bok – Den tredje åldern– som handlar om hur det känns när åren går och man börjar förstå att också ens eget liv är ändligt. Jag fick ett stort gensvar och boken har tryckts om flera gånger. Det säger jag inte för att skryta utan för att berätta att det var på vippen att jag inte vågade ge ut denna bok. Skulle det finnas läsare? Skulle jag framstå som naiv? I min ängslan glömde jag bort att vi oftast är i samklang med varandra då vi säger hur vi innerst inne mår. De flesta av oss brottas med snarlika frågor och delar livets dilemman. Det mest privata är samtidigt det mest allmängiltiga. I grunden är vi mycket mer lika än olika varandra.- Välkommen in till min webbplats -